Aula Palau

Un espai per a la sensibilització i formació en apreciació musical

 

Aula Palau ofereix als públics del Palau de la Música Catalana un desenvolupament més ampli de la seva cultura musical que permeti gaudir de forma ampliada de la música clàssica i la programació de la sala modernista. Més enllà de la divulgació, una invitació a la sensibilització i la formació de la comunitat del Palau per obtenir eines que permetin un coneixement més profund de la música i la capacitat d’emetre judicis crítics, especialment, del concert en viu.

Aula Palau s’inclou en el cicle d’activitats complementàries a la programació musical: L’Hivernacle del Palau. Un espai que cultiva les idees al voltant del fet musical amb diferents formats, artistes i disciplines. El marc on diferents públics amb diferents sensibilitats i expectatives creixen (aprofundeixen, aprenen, descobreixen, experimenten...) amb la proposta artística de la institució.

 

L'àmplia oferta musical del Palau, desplegant-se des de la intimitat de la música de cambra fins al repertori simfònic i passant per les obres corals i l'òpera, permet desenvolupar aquest ampli programa des de diferents prismes que van de la tècnica musical, a la sensibilització de l’escolta, fins al debat de les idees estètiques. Un ric camí on es va collint una gran recompensa. De percepció emocional i comprensió racional.

 

"La música [...] la més pura de les arts i la més sàvia de les ciències de l'ànima."

María-Zambrano-1-e16020711743212

M. Zambrano

Què vol dir una "bona audició"?

Rere el terme “MBA” (Master in Business Administration) aplicat al MBA · Màster en Bona Audició subjau la metàfora (no exempta d'humor) que suposa l'“administració” intel·ligent de la teva sensibilitat i de com aquesta “negocia” amb la música, el seu llenguatge, la seva història, els creadors i intèrprets en el marc de l'activitat musical del Palau. Fer-se un “mestre” significa tenir una noció àmplia i general dels aspectes involucrats en tota obra musical que permeti transcendir el simple judici “m'agrada – no m'agrada”. Per a ningú és un secret que la música clàssica posseeix nivells de bellesa més complexes que alguns gèneres més directes i que, justament per això, comprendre-la i gaudir-la requereix d'alguna cosa més que simplement asseure's a escoltar. Assolir una “bona audició”, o el que alguns anomenen una “audició responsable”, es refereix al seu significat simple: “habilitat per respondre”. Respondre, amb base a coneixements sòlids i una sensibilitat aguda, a la simple pregunta “perquè m'agrada allò que m'agrada” (o allò que no m'agrada…). Només allà comença la veritable experiència estètica.

"La passió per la música és en si mateixa una confessió: sabem més d'un desconegut que la té, que d'algú que freqüentem cada dia i és insensible a ella".

descarga
E. M. Cioran

El Curs MBA · Màster en Bona Audició ofereix eines per identificar  els elements de la música com el Llenguatge; convida a conèixer els contextos històrics i els debats historiogràfics al voltant de la Creació de l'obra, l'autor i la seva època i, finalment, estimula a desenvolupar una reflexió sistematitzada sobre què significa la Recreació o l'interpretació d'una peça, tant al llarg de la història com en els contextos actuals. A continuació se n'exposa una descripció de tres línies generals de coneixement del curs.

song, sheet music, music notes-7058726.jpg

El LLENGUATGE
Del so als elements i formes musicals

A partir d'una breu aproximació als mites i problemes al voltant de la música clàssica, se'n revisa la seva naturalesa com a forma, codi, llenguatge i art, així com ciència i, fins i tot, una moral. Interessa, abans que res, el so com a fenomen físic, psicològic i els seus components bàsics: durada, altura, intensitat i timbre. A partir d'aquesta matèria primera, la música s'esplaia en els elements primaris: ritme, melodia i harmonia/textura musical per arribar a complexitzar-se a través dels elements secundaris: el tempo, la dinàmica i el color tonal. La “forma” es converteix en la manera com el llenguatge assoleix el seu objectiu comunicatiu i expressiu. Així, des d'un "motiu" a un "tema", des d'una fuga a una suite, des d'una sonata als grans cicles simfònics, i des del lied a l'òpera, el coneixement objectiu d'aquestes formes és el mecanisme per reclamar-ne l'essència.

ludwig van beethoven, bust, composer-62844.jpg

LA CREACIÓ
El fet musical com a testimoni en el temps

El llenguatge cobra realitat, tant a partir de les possibilitats dels instruments, com allò que un creador és capaç de fer amb ells. Així, la música ha tingut (i continua tenint) funcions rituals, socials, comunicatives i expressives. El panorama històric que va des de la música de l'Antiguitat al Cant Gregorià i cap a la polifonia medieval troba la seva contrapart a l'Humanisme renaixentista. El Barroc i el seu poder comunicatiu i expressiu basat en la tonalitat donarà pas a la “Forma sonata” que es consolidarà amb l'obra de Haydn, Mozart i Beethoven. D'aquí endavant, la modernitat expandirà el missatge beethovenià i incorporarà tants llenguatges com creadors, ja que tot això transcorre en un context històric, social, polític i econòmic que pren, justament, Beethoven com el punt mitjà entre els antics règims i l'eclosió de la nostra sensibilitat moderna.

Gustavo-Dudamel-dirige-la-Sinfonica-Simon-Bolivar-en-el-Palau-de-la-Musica-Catalan

LA RECREACIÓ
La interpretació, l'estètica i el judici musical

Un cop comprès el llenguatge, els seus creadors i els seus contextos cal reconèixer que la música és una “recreació”, és a dir, acceptar que existeix -sempre- l'intèrpret i la interpretació. Però què és interpretar?, com jutjar una interpretació? La resposta no és fàcil i es desplega des del revisar la partitura per constatar-hi la fidelitat o la creativitat, fins a reconèixer la particular personalitat de l'intèrpret (siguin llegendaris o artistes emergents). Així, doncs, tant un concert en viu com un enregistrament i, fins i tot, el lloc on s'interpreta, són la concreció d'un llenguatge i un creador que, finalment, queda recreat en forma d'"interpretació" per ser gaudit i jutjat. Realitzar un judici estètic musical es converteix llavors, al seu torn, no només en una opinió del tipus "m'agrada-no m'agrada", sinó en un acte creatiu i responsable en si mateix.

"La música és una revelació més gran que tota la saviesa i la filosofia."

L.V. Beethoven

El Programa

El Dr. Carlos Calderón, conferenciant actiu del Palau, ha elaborat un programa de 15 sessions per fer-se “mestre” en una “bona audició”.

En aquest Primer Nivell es partirà del so com a matèria primera i passant pels elements primaris i secundaris de la música, el MBA · Màster en Bona Audició, s'endinsa en la naturalesa dels instruments de l'orquestra simfònica, i d'allà cap a les claus de la història de la música, les formes, els creadors i els intèrprets.

  • INTRODUCCIÓ Al voltant dels mites i problemes de la música clàssica. Sesión Inaugural.
  • EL SO I ELS ELEMENTS DE LA MÚSICA. De la matèria primera de la música als conceptes organitzatius elementals: ritme, melodia i harmonia/textura. Temps, dinàmica i color tonal. Principis d´entrenament auditiu. 5 sessions.
  • ELS INSTRUMENTS MUSICALS, LES SEVES AGRUPACIONS I INTÈRPRETS. De la veu humana als cordòfons, aeròfons, membranòfons i idiòfons fins a l'orquestra simfònica moderna i el seu intèrpret: el director d'orquestra. 3 sessions.
  • CLAUS D'HISTÒRIA DE LA MÚSICA. Les formes, els seus creadors i els intèrprets. De l'Antiguitat, l'Edat Mitjana i el Renaixement cap al Barroc, Classicisme i el Romanticisme fins al Beethoven madur (la Novena Simfonia). El desenvolupament de la monodia, la polifonia, l'homofonia i la consolidació de la Forma Sonata. 6 sessions.
    •  

Aquesta primera edició del MBA·Master a Bona Audició està plantejada com un nivell bàsic d'introducció sobre la base de les tres línies esmentades: el Llenguatge, la Creació i la Recreació. Hi ha la voluntat d'una continuïtat programàtica a la temporada 2024-2025 amb un Nivell Avançat tant en conceptes com en profunditat, entrenament auditiu i desenvolupament històric i historiogràfic.

Carlos Calderón Urreiztieta. Dr. en Humanitats, músic i historiador ha desenvolupat una àmplia trajectòria com a divulgador musical a diverses institucions culturals de Catalunya i molt especialment al Palau de la Música Catalana a través dels seus Parlem de música, i altres monogràfics dedicats a les integrals de les Simfonies de Beethoven (G.Dudamel i J. E. Gardiner), R. Schumann i J. Brahms, així com els documentals sobre les Simfonies Wunderhorn (2ª, 3ª i 4ª) de G. Mahler a Palau Digital. També ha realitzat altres cicles com el dedicat a la Direcció Orquestral; el cicle "El Ruido eterno", i més recentment el cicle “Wagnerisme”.

En aquesta temporada 2023-24 condueix aquest MBA d’abast més ampli i estructurat. El Dr. Calderón coordina el projecte com a docent principal i comptarà amb la participació de professors convidats avalats per la seva trajectòria com Mireia Capdevila, Antoni Colomer, Sofía Martínez Villar, Pere Andreu Jariod, Rosa Massagué, Magda Polo Jaume Radigales, entre altres.

¿Alguna pregunta?

Vols més informació sobre el MBA · Màster en Bona Audició, el seu contingut, equip docent, etc.?

CA